Rakkaus Jumalaan, lähimmäiseen ja itseen

Toinen pääkappale

Käskyt

1. Riittääkö, että ainoastaan uskomme, mitä Jumala on meille ilmoittanut?

Ei; meidän pitää myöskin pitää Jumalan käskyt.

Jos tahdot mennä elämään, niin pidä käskyt” (Matt. 19:17)

Suurin eli pääkäsky

2. Mikä on suurin eli pääkäsky, johon kaikki muut käskyt sisältyvät?

Suurin eli pääkäsky on: ”Rakasta Herraa Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Tämä on ensimmäinen käsky. Mutta toinen on tämän kaltainen: Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi” (Mark. 12:30,31; Matt. 22:37-40)

1§. Rakkaus Jumalaan

3. Mihin meitä velvoittaa ensimmäinen rakkauden käsky?

Ensimmäinen rakkauden käsky velvoittaa meitä rakastamaan Jumalaan yli kaiken.

4. Milloin rakastamme Jumalaa yli kaiken?

Rakastamme Jumalaa yli kaiken, kun rakastamme häntä enemmän kuin mitään muuta maailmassa, niin että mieluummin tahtoisimme menettää kaiken kuin suurella synnillä erota hänestä.

5. Milloin tiedämme rakastavamme Jumalaa?

Rakastamme Jumalaa, kun teemme sitä, mikä on hänelle otollista, eli kun pidämme käskyt.

Jolla on käskyni ja joka ne pitää, se rakastaa minua” (Joh. 14:21)

6. Miksi meidän tulee rakastaa Jumalaa?

Meidän tulee rakastaa Jumalaa

 1. koska hän on korkein ja täydellisin hyvä
 2. koska hän on iäti meitä rakastanut ja kutsunut meidät iankaikkiseen autuuteen
 3. koska hän on osoittanut ja joka päivä osoittaa meille lukemattomia hyviä töitä sekä ruumiimme että sielumme puolesta.

Iankakkisella rakkaudella olen rakastanut sinua ja armosta vetänyt sinut puoleeni” (Jer. 31:3)

Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan Poikansa, jottei kukaa, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16)

7. Milloin rakkautemme Jumalaan on täydellinen?

Rakkautemme Jumalaan on täydellinen, kun rakastamme Jumalaa yli kaiken, siksi että hän on rakastettavin hyvä.

8. Milloin rakkautemme Jumalaan on epätäydellinen?

Rakkatemme Jumalaan on epätäydellinen, kun rakastamme Jumalaa pääasiassa siksi, että odotamme saavamme häneltä jotain hyvää.

2§. Rakkaus lähimmäiseen

9. Mihin lähimmäisenrakkaus meitä velvoittaa?

Lähimmäisenrakkaus velvoittaa meitä rakastamaan lähimmäistämme niinkuin itseämme.

10. Kuka on lähimmäisemme?

Jokainen ihminen on lähimmäisemme.

11. Miksi meidän tulee rakastaa lähimmäistämme?

Meidän tulee rakastaa lähimmäistämme

 1. koska Jumala niin käskee
 2. koska Kristus esimerkillään on sen meille opettanut
 3. koska joka ainoa ihminen on Jumalan kuva, Kristuksen verellä lunastettu ja iankaikkiseen autuuteen kutsuttu.

12. Millainen pitää rakkautemme lähimmäiseen olla?

Rakkautemme lähimmäiseemme pitää olla

 1. vilpitön
 2. omaa voittoa tavoittelematon
 3. yleinen

13. Milloin rakkautemme on vilpitön?

Rakkautemme on vilpitön, kun sydämestämme haluamme lähimmäisemme parasta ja mielellämme temme hänelle hyvää.

Älkäämme rakastako sanalla ja puheilla vaan teoin ja totuudella” (1. Joh. 3:18)

14. Milloin rakkautemme on omaa voittoa tavoittelematon?

Rakkautemme on omaa voittoa tavoittelematon, kun teemme lähimmäiselle hyvää Jumalan tähden, emmekä saavuttaaksemme ihmisten kiitosta tai palkkiota.

Kun annat almua, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee, jotta sinun almusi olisi salassa, ja Isäsi, joka näkee salassa, maksaa sinulle” (Matt. 6:3-4)

15. Milloin rakkautemme on yleinen?

Rakkautemme on yleinen, kun emme poissulje siitä ketään ihmistä, oli hän ystävä tai vihollinen.

Tehkäämme hyvää kaikille, mutta enimmin uskollisillemme” (Gal. 6:10)

16. Onko siinä kylliksi, ettemme kosta vihollisillemme?

Ei ole; Jumala käskee meitä rakastamaan vihollisiamme, eli toivomaan heille hyvää ja olemaan valmiit auttamaan heitä hädässä.

Rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jokta teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat ja panettelevat, jotta olisitte Isänne lapset, joka on taivaissa, joka antaa aurinkonsa nousta sekä hyville että pahoille ja antaa sataa sekä vanhurskaille että jumalattomille” (Matt. 5:44,45)

Esimerkkejä: Jeesus ristillä, pyhä Stefanos

17. Kenelle pyhä Raamattu erityisesti käskee meidän osoittaa rakkauttamme?

Meitä käsketään osoittamaan erityisesti rakkautta köyhille, leskille ja orvoille sekä yleensä kaikille, jotka ovat ruumiillisessa tai hengellisessä hädässä.

18. Kuinka meidän tulee auttaa hätää kärsiviä?

Meidän tulee auttaa hätää kärsiviä ruumiillisilla ja hengellisillä laupeuden töillä.

Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden” (Matt. 5:7)

19. Mitä ovat ruumiilliset laupeudentyöt?

Ruumiilliset laupeudentyöt ovat seuraavat seitsemän:

 1. nälkäisten ravitseminen
 2. janoisten juottaminen
 3. alastomien vaatettaminen
 4. kodittomien majoittaminen
 5. sairaiden luona käyminen
 6. vankien lunastaminen
 7. kuolleiden hautaaminen

20. Mitä ovat hengelliset laupeudentyöt?

Hengelliset laupeudentyöt ovat seuraavat seitsemän:

 1. synnintekijöiden ojentaminen
 2. oppimattomien opettaminen
 3. epäilevien neuvominen oikeaan
 4. murheellisten lohduttaminen
 5. vääryyksien kärsiminen nurisematta
 6. mielellään anteeksiantaminen niille, jotka meitä pahoittavat
 7. Jumalan rukoileminen elävien ja kuolleiden puolesta

3§. Kristillinen itsensä rakastaminen

21. Saako kristitty rakastaa itseään?

Saa; kristityn pitääkin rakastaa itseään, sillä Kristus sanoo: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”.

22. Mitä on kristillinen itsensä rakastaminen?

Kristillinen itsensä rakastaminen on sitä, että ennen kaikkea pidämme huolta sielumme ikuisesta onnesta.

23. Voimmeko kristillisellä tavalla rakastaa myös ruumista ja ajallista hyvää?

Voimme; meidän täytyykin rakastaa myös ruumista ja ajallista hyvää, kuten terveyttä, varallisuutta, hyvää mainetta, pitämällä niitä Jumalan lahjoina ja käyttämällä niitä hänen palvelukseensa.

24. Mikä on kristillisen itsensä rakastaminen vastakohta?

Kristillisen itsensä rakastamisen vastakohta on säädytön itserakkaus eli omarakkaus.

25. Milloin itsensä rakastaminen on säädytöntä?

Itsensä rakastaminen on säädytöntä,

 1. kun ihminen asettaa oman kunniansa ja tahtonsa Jumalan kunnian ja tahdon edelle
 2. kun hän pitää suurempaa huolta ruumiista ja ajallisista tarpeista kuin sielustaan ja iäisyydestä
 3. kun hän etsii omaa etuaan ottamatta huomioon lähimmäisiään

*

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ

Suurin käsky on selitetty tarkemmin kymmenessä käskyssä. Kolmessa ensimmäisessä käskyssä puhutaan rakkaudesta Jumalaan ja seitsemässä seuraavassa rakkaudesta lähimmäiseen.

 1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
 2. Älä käytä väärin Herran sinun Jumalasi nimeä.
 3. Muista pyhittää lepopäivä.
 4. Kunnoita isääsi ja äitiäsi.
 5. Älä tapa.
 6. Älä varasta.
 7. Älä tee aviorikosta.
 8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
 9. Älä himoitse toisen puolisoa.
 10. Älä himoitse mitään, mikä on toisen omaa.

Dekalogi eli kymmenen käskyä ovat vakavia velvoitteita, koska ne ilmaisevat ihmisen perusvelvollisuudet Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan (Kompendium, 440)

Onko mahdollista pitää dekalogi?

Kyllä, sillä Kristus, jota ilman me emme voi tehdä mitään, tekee meidät Henkensä lahjojen ja armonsa kautta kykeneviksi noudattamaan dekalogia (Kompendium, 441)

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close