Käskyt (5)6-10

Katolinen katekismus.

Imprimatur G.B.P. Cobben, Helsinkiae, 19 – 1 – 1953

[osin muokattu teksti]

Viides Jumalan käsky

Älä tapa”

92. Mitä Jumala kieltää viidennessä käskyssä?

Jumala kieltää viidennessä käskyssä kaikki synnit, joilla vahingoitetaan lähimmäistä tai itseä ruumiin tai sielun elämän puolesta.

93. Miten tehdään syntiä lähimmäisen ruumiillista elämää vastaan?

Lähimmäisen ruumiillista elämää vastaan tehdään syntiä

 1. väärin tappamalla, lyömällä tai haavoittamalla häntä
 2. tylyllä tai kovalla kohtelulla katkeroittamalla tai lyhentämällä hänen elämäänsä
 3. muulla tavoin vahingoittamalla hänen terveyttään

Lisätieto: Yksityisille ihmisille tappaminen on luvallista vain hengenhädässä tai isänmaata puolustettaessa.

95. Kieltääkö viides käsky vain lähimmäisen elämää vahingoittavan pahan teon?

Ei; se kieltää myös kaiken, mikä voi johtaa tai vietellä pahaan tekoon; kiukun, vihan, kateuden, riidan, herjaamisen ja kiroukset.

”Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja” (1. Joh. 3:15)

96. Miten tehdään syntiä omaa elämää vastaan?

Omaa elämää vastaan tekee syntiä, joka

 1. ottaa hengen itseltänsä tai kevytmielisesti heittäytyy hengenvaaraan
 2. vahingoittaa terveyttään tai lyhentää elämäänsä kohtuuttomuudella, irstailemalla, rajulla kiukulla ja muulla sellaisella

97. Saako itselleen toivoa kuolemaa?

Kuolemaa ei saa toivoa itselleen alakuloisuudesta tai toivottomuudesta, mutta kyllä, jos kaipaa pääsevänsä loukkaamasta Jumalaa ja saada nauttia hänen näkemisestään.

”Tahtoisin lähteä täältä ja olla Kristuksen luona” (Fil. 1:23)

98. Miten vahingoitetaan lähimmäisen sielun elämää?

Lähimmäisen sielun elämää vahingoitetaan pahentamalla häntä, toisin sanoen vapaaehtoisesti viettelemällä häntä syntiin tai vapaaehtoisesti antamalla hänelle siihen aihetta.

99. Miten tullaan kammoamaan pahennuksen antamista?

Tulemme kammoamaan pahennuksen antamista

 1. ajattelemalla, että pahentaja on saatanan apulainen ja murhaa sieluja, jotka Jeesus on lunastanut verellään
 2. tämän synnin hirveiden seurausten tähden
 3. Kristuksen kauheiden sanojen johdosta: ”Joka pahentaa yhden näistä pienimmistä, jotka minuun uskovat, parempi hänelle olisi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen” (Matt. 18:6)

100. Mitä tulee tehdä, jos on vahingoittanut lähimmäisen ruumiin tai sielun elämää?

Ei tule ainoastaan katua ja tunnustaa syntiään, vaan myös mahdollisuuksien mukaan sovittaa tekemänsä vahinko.

101. Mihin viides käsky velvoittaa?

Viides käsky velvoittaa meitä pitämään huolta sekä omasta että toisten sielun menestyksestä ja samalla ruumiin elämästä ja terveydestä.

Soveltaminen: Ole kohtuullinen ja rauhaisa. Pakene viettelijää, äläkä koskaan ryhdy itse toisen viettelijäksi ja sielunmurhaajaksi.

Kuudes ja yhdeksäs käsky

Älä tee aviorikosta”

Älä himoitse lähimmäisesi puolisoa”

102. Mitä kuudes käsky kieltää?

Kuudes käsky kieltää

 1. aviorikoksen ja kaikki muut tekosynnit siveyttä vastaan
 2. kaiken, mikä johtaa siveettömyyteen

”Haureutta, kaikenlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän joukossanne, niinkuin pyhille sopii” (Ef. 5:3)

103. Mitä Jumalan yhdeksäs käsky kieltää?

Jumalan yhdeksäs käsky kieltää kaikki siveettömät ajatukset ja himot.

104. Ovatko siveettömät ajatukset ja himot aina syntiä?

Niin kauan kuin siveettömät ajatukset ja himot ovat meille vastenmielisiä ja koetamme saada ne pois mielestämme, ne eivät ole syntejä.

105. Mitä meidän tulee tehdä, kun saastaiset ajatukset ja himot kiusaavat meitä?

Meidän tulee rukoilla ja heti suunnata ajatuksemme johonkin muuhun. ”Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen” (Matt. 26:41)

106. Miten tehdään syntiä siveyttä vastaan?

Siveyttä vastaan tehdään syntiä

 1. vapaaehtoisilla siveettömillä ajatuksilla ja himoilla
 2. siveettömillä: puheilla, leikinlaskulla ja lauluilla
 3. siveettömillä katseilla ja teoilla

107. Mikä johtaa tavallisesti siveettömyyteen?

Siveettömyyteen johtaa

 1. silmien uteliaisuus
 2. säädytön vaatetus
 3. huono seura ja huonojen kirjojen lukeminen
 4. säädyttömät elokuvat, näytelmät ja tanssit
 5. juoppous ja toimettomuus

108. Mitkä ovat siveettömyyden seuraukset?

 1. Siveettömyys vie ihmiseltä viattomuuden ja saastuttaa hänen ruumiinsa ja sielunsa
 2. Se houkuttelee hänet muihin synteihin ja paheisiin
 3. Se syöksee hänet häpeään ja kurjuuteen sekä vihdoin iäiseen kadotukseen

”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeleitä ja Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku häpäisee Jumalan temppelin, Jumala hukuttaa hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja se olette te” (1. Kor. 3:16,17) ”Joka rietasten seuraan liittyy, tulee roistoksi; mädännys ja madot perivät hänet” (Sir. 19:3) ”Riettailla on oleva osansa siinä järvessä, joka palaa tulta ja tulikiveä” (Ilm. 21:8)

Esimerkkejä: vedenpaisumus, Sodoma ja Gomorra

109. Mitä tulee tehdä, jos epäilee jonkin olevan syntiä siveyttä vastaan?

On kysyttävä neuvoa omalta rippi-isältä ja sillä aikaa huolellisesti kartettava sitä, jonka suhteen on epäileväinen.

110. Mitä keinoja meidän tulee käyttää siveettömyyden syntiä vastaan?

Meidän tulee

 1. karttaa kaikkea huonoa seuraa ja kaikkia synnin tilaisuuksia
 2. huolellisesti varjella aistejamme, etenkin silmiämme
 3. kiusauksessa turvautua Jumalaan ja kaikkeinpyhimpään neitsyeen
 4. innokkaasti rukoilla itsellemme puhtauden hyvettä
 5. usein nauttia pyhiä sakramentteja
 6. muistaa, että Jumala näkee kaiken ja että jokainen silmänräpäys voimme kuolla

111. Mihin kuudes käsky meitä velvoittaa?

Kuudes käsky velvoittaa meitä kaikissa ajatuksissamme, katseissamme, puheissamme ja teoissamme olemaan häveliäitä ja kunniallisia

Seitsemäs ja kymmenes Jumalan käsky.

Älä varasta”

Älä himoitse mitään, mikä on toisen omaa”

112. Mitä seitsemäs käsky kieltää?

Seitsemäs käsky kieltää vahingoittamasta lähimmäisen omaisuutta ryöstämällä, varastamalla, petoksella, kiskomisella tai muulla väärällä tavalla.

113. Kuinka tehdään syntiä ryöstämällä?

Ryöstämällä tehdään syntiä, kun väkisin anastetaan vieraan omaisuutta.

114. Kuinka tehdään syntiä varastamalla?

Varastamalla tehdään syntiä, kun salaa anastetaan toisen omaisuutta.

115. Mitä syntejä voidaan pitää varkauden veroisina?

Varkauden veroista on tietäen ostaa tai kätkeä varastettua tavaraa, jättää löydetty palauttamatta tai velkansa maksamatta.

116. Kuinka tehdään syntiä pettämällä?

Pettämällä tehdään syntiä, kun petetään lähimmäinen väärällä mitalla tai väärällä painolla, väärillä rahoilla tai huonolla tavaralla ja niin edelleen.

117. Kuinka tehdään syntiä kiskomalla?

Kiskomalla tehdään syntiä, kun lainasta vaaditaan kohtuutonta korkoa tai muulla senkaltaisella tavalla käytetään lähimmäisen hätää omaksi voitoksi

118. Millä muulla tavalla tehdään syntiä seitsemättä käskyä vastaan?

Seitsemäs käsky rikotaan myös

 1. kun pahansuovasta tai rangaistavasta huolimattomuudesta vahingoitetaan lähimmäisen omaisuutta
 2. kun neuvolla tai työllä otetaan osaa sellaisiin synteihin

119. Mitä tulee tehdä, jos on anastanut vierasta omaisuutta tai tehnyt lähimmäiselleen vahinkoa?

On tuotava takaisin vieras tavara ja koetettava korvata vahinko; muuten ei Jumala anna anteeksi.

120. Kuka on velvollinen toimittamaan takaisin vieraan tavara tai antamaan vahingonkorvausta?

Vieraan omaisuuden palauttamiseen tai antamaan vahingonkorvaukseen on velvollinen:

 1. se, jonka hallussa vieras tavara on tai joka itse teossa on vahingon tuottanut
 2. jollei tämä sitä tee, ne, jotka olivat synnissä osallisina tai eivät sitä estäneet, vaikka he sekä kykenivät että olivat velvolliset sen tekemään

121. Kenellä vieras omaisuus on palautettava?

Vieras omaisuus on palautettava omistajalle tai hänen perilliselleen; mutta jos tämä ei ole mahdollista, niin se on annettava köyhille tai käytettävä jumalisiin tarkoituksiin.

122. Mitä pitää tehdä, kun ei heti pysty toimittamaan takaisin vierasta omaisuutta tai antamaan vahingonkorvausta?

On vakavasti koetettava tehdä se niin pian kuin mahdollista.

123. Mitä Jumalan kymmenes käsky kieltää?

Jumalan kymmenes käsky kieltää kaiken kunnottoman toisen omaisuuden himoitsemisen.

124. Mihin seitsemäs ja kymmenes käsky velvoittavat?

Seitsemäs ja kymmenes käsky velvoittavat pitämään arvossa muiden omaisuutta ja antamaan kullekin sen, mikä hänelle kuuluu ja tyytymään omaan osaansa.

Kahdeksas Jumalan käsky.

Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi”

125. Mitä kahdeksas käsky kieltää?

Kahdeksas käsky kieltää lähinnä oikeuden edessä lausumasta lähimmäistä vastaan jotain, mikä ei ole totta.

126. Mitkä synnit vielä kielletään kahdeksannessa käskyssä?

Kahdeksannessa käskyssä kielletään vielä:

 1. valhe ja teeskentely
 2. kunnianloukkaus, panettelu ja juoruilu
 3. solvaaminen ja parjaaminen
 4. perusteeton epäluulo ja ylimielinen arvostelu

127. Mikä on valhe?

Valhetta puhutaan, kun tieten tahtoen sanotaan sellaista, mikä ei ole totta.

128. Saako milloinkaan valehdella?

Ei milloinkaan, ei lähimmäisen vahingoksi eikä omaksi tai muiden hyödyksi, ei edes leikillä tai hädässä saa valehdella.

”Valheelliset huulet ovat Herralle kauhistus” (Sananl. 12:22)

129. Kuinka tehdään syntiä teeskentelemällä?

Teeskentelemällä tehdään syntiä kun muiden harhaanjohtamiseksi tekeydytään paremmiksi tai hurskaammiksi kuin todellisuudessa ollaan.

130. Kuinka tehdään syntiä kunnianloukkauksella?

Kunnianloukkaukseen tullaan syypääksi silloin, kun tarpeettomasti paljastetaan lähimmäisen vikoja.

131. Mitä on tehtävä, jos on tarpeettomasti ilmaissut lähimmäisen vikoja?

On, mikäli mahdollista, puolustettava lähimmäistä tai muulla luvallisella tavalla saatettava entiselleen hänen kunniansa.

On myöskin korvattava aikaansaatu vahinko.

132. Milloin saa ilmaista lähimmäisensä vikoja?

Lähimmäisen vikoja saa ja tulee ilmaista, kun se on välttämätöntä

 1. hairahtuvan omaksi hyväksi
 2. suuremman pahan ehkäisemiseksi

133. Milloin tehdään syntiä panettelulla?

Panettelulla tehdään syntiä, kun lähimmäisen viaksi pannaan vikoja, joita hänellä ei laisinkaan ole, tai suurennellaan hänen todellisia vikojaan.

”Joka salaa panettelee on kuin käärme, joka hiljaisuudessa pistää” (Saarn. 10:11)

134. Mitä on tehtävä, kun on panettelulla pilattu tai vahingoitettu lähimmäisen hyvää nimeä ja mainetta?

On peruutettava väärä puhe ja hyvitettävä kaikki sen aiheuttama vahinko.

135. Miten tehdään syntiä juoruilemalla?

Juoruilemalla tekee syntiä, joka pahassa tarkoituksessa jollekulle kertoo sen, mitä toiset ovat sanoneet häntä vastaan.

136. Onko pelkkä halventavien puheiden kuuntelu synti?

Syntiä tekee se, joka

 1. mielihyvällä kuuntelee halventavia puheita
 2. ei estä niitä, kun helposti voisi sen tehdä
 3. kysymyksillä tai myöntymyksellä aiheuttaa tai edistää niitä

Aitaa korvasi orjantappuralla äläkä kuuntele häijyä kieltä” (Sir. 28:28)

137. Kuinka tehdään syntiä solvaamalla ja parjaamalla?

Solvaamalla ja parjaamalla tehdään syntiä, kun vasten silmiä soimataan tai syytetään lähimmäistä jostakin, joka häntä alentaa muiden silmissä.

138. Kuinka tehdään syntiä perusteettomalla epäluulolla ja ylimielisellä arvostelulla?

Syntiä tehdään

 1. perusteettomalla epäluulolla, kun ilman riittäviä syitä uskotaan pahaa lähimmäisestä
 2. ylimielisellä arvostelulla, kun ilman riittäviä syitä pidetään pahaa totena tai varmana

”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi” (Matt. 7:1)

139. Mihin kahdeksas käsky velvoittaa?

Kahdeksas käsky velvoittaa meitä

 1. aina olemaan vilpittömiä
 2. hillitsemään kieltämme
 3. pitämään huolta omasta ja lähimmäisemme hyvästä maineesta
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close