Johdanto – usko

Seuraava on johdanto Katolisesta katekismuksesta vuodelta 1953 (s. 8-14). Tekstiä on paikoin tarkistettu kevyesti.

Katolinen katekismus.

Imprimatur G.B.P. Cobben, Helsinkiae, 19-1-1953

Uskonnon oppi

Johdanto

Ihmisen päämäärä

Mitä varten olemme maailmassa?

Olemme maailmassa oppiaksemme tuntemaan Jumalan, rakastamaan ja palvelemaan häntä, siten päästäksemme taivaaseen.

Voimmeko tehdä sen omalla voimallamme?

Emme; siihen tarvitsemme Jumalan armoa.

Mitä meidän tulee tehdä, jos tahdomme oppia tuntemaan Jumalan, rakastamaan ja palvelemaan häntä ja siten tulla autuaiksi?

Meidän tulee:

 1. uskoa kaikki, mitä Jumala on ilmoittanut
 2. pitää kaikki käskyt, jotka Jumala on määrännyt pitää
 3. käyttää niitä armon välineitä, jotka Jumala on säätänyt pelastukseksemme.

Mistä opimme oikein tuntemaan nämä kolme asiaa?

Nämä kolme asiaa opimme tuntemaan kristillisestä opetuksesta, katekismuksesta.

Ensimmäinen pääkappale

Usko

1 § Uskosta yleensä.

1. Mitä merkitsee uskominen?

Uskominen merkitsee, että järkähtämättä pidetään totena kaikki, minkä Jumala on ilmoittanut, koska hän on se ilmoittanut.

2. Miksi meidän pitää uskoa kaikki, minkä Jumala on ilmoittanut?

Meidän pitää uskoa kaikki, minkä Jumalan on ilmoittanut, koska Jumala on iankaikkinen, erehtymätön totuus.

3. Kenen kautta Jumala on ilmoittanut itsensä meille?

Jumala on ilmoittanut itsensä meille: vanhassa liitossa patriarkkojen ja profeettojen kautta, uudessa liitossa Poikansa Jeesuksen Kristuksen ja apostolien kautta.

4. Kuka meille esittää uskottavaksi kaikki, minkä Jumala on ilmoittanut?

Kaiken, minkä Jumala on meille ilmoittanut, meille esittää katolinen kirkko, joka Kristukselta on saanut tehtäväksi ilmoitettujen totuuksien säilyttämisen ja julistamisen.

5. Millä tavalla Jumalan ilmoittama on tullut tietoomme?

Jumalan ilmoittama on tullut tietoomme osaksi kirjallisesti, osaksi suullisesti; kirjallisesti pyhässä Raamatussa, suullisesti muistitiedossa eli perimäopissa (Traditiossa).

6. Mikä on pyhä Raamattu?

Pyhä Raamattu on kokoelma kirjoja, jotka on kirjoitettu Pyhän Hengen vaikutuksesta ja jotka kirkko on tunnustanut Jumalan sanaksi.

7. Miten pyhä Raamattu jaetaan?

Pyhä Raamattu jaetaan Vanhan ja Uuden testamentin kirjoihin.

8. Riittääkö, että uskotaan ainoastaan se, mikä on pyhässä Raamatussa?

Ei; meidän tulee uskoa muistitietokin, sillä perimätieto on kirjoittamaton raamattu.

9. Eivätkö siis apostolit olekaan kirjoittaneet muistiin kaikkia Jeesuksen opetuksia?

Apostolit eivät ole laittaneet kirjoihin kaikkia Jeesuksen tekoja, vielä vähemmän kaikkia hänen opetuksiaan.

Siksi pyhä Johannes kirjoittaa: ”Vielä paljon muutakin on, mitä Jeesus teki, niin että jos kaikki kirjoitettaisiin erikseen, en usko koko maailmaan mahtuvan niiden kirjojen, jotka olisi kirjoitettava” (Joh. 21:25)

10. Miksi apostolit eivät ole kirjoittaneet kaikkia Jeesuksen opetuksia?

Apostolit eivät ole kirjoittaneet kaikkia Jeesuksen opetuksia, koska Jeesus ei käskenyt heidän kirjoittaa opetuksiaan vaan saarnata.

Kristus tahtoi apostolien levittävän oppiaan saarnaamalla. Siksi hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 1:15). Samasta syystä pyhä Paavali sanoo: ”Usko tulee kuulemisesta, mutta kuulo Kristuksen sanasta” (Room. 10:17)

11. Miten perimäoppi on säilynyt?

Perimäoppi on säilynyt osittain suullisen opetuksen, osittain kirkon lakien ja ja tapojen sekä osaksi kirkkoisien kirjoitusten kautta.

12. Kuinka perimäoppi on voinut säilyä aina väärentämättömänä ja puhtaana kirkossa?

Perimäoppi on voinut säilyä aina väärentämättömänä ja puhtaana:

 1. Pyhän Hengen avulla, joka varjelee kirkon kaikesta erehdyksestä
 2. Siten, että kirkko on alati noudattanut sääntöä olla suvaitsematta mitään uutta oppia ja alati pysymällä vanhassa ja isiltä perityssä opissa.

”Lohduttaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, hän opettaa teille kaiken ja muistuttaa teille kaiken, mitä olen teille sanonut” (Joh. 14:26)

”Oi Timoteus, säilytä se, mikä sinulle on uskottu ja karta kelvottomia uutisia sanoissa ja väärin nimitetyn tieteen vastaväitteitä” (1. Tim. 6:20)

13. Mitä siis kristityn pitää ylimalkaan uskoa?

Kristityn pitää uskoa kaikki, minkä Jumala on ilmoittanut, ja minkä katolinen kirkko asettaa uskottavaksi, on se sitten pyhään Raamattuun kirjoitettu tai ei.

14. Onko pyhän Raamatun ajatus itsestäänselvä ja kaikkien helposti tajuttavissa?

Ei ole, sillä pyhä Raamattu on jumalallinen ja salaperäinen kirja, jossa ’monet asiat ovat vaikeita ymmärtää, jotka oppimattomat ja huikentelevaiset vääntelevät omaksi kadotuksekseen’ (2. Piet. 3:16)

2§ Uskon välttämättömyys

16. Onko usko välttämätön autuuteen?

Usko on autuuteen ehdottomasti välttämätön; sillä Kristus sanoo: ”Joka ei usko, on jo tuomittu” ja ”Joka ei usko, se kadotetaan” (Joh. 3:18; Mark. 16:16)

17. Tekeekö jokainen usko autuaaksi?

Ei; ainoastaan totinen, Kristuksen opettama usko tekee autuaaksi.

On siis väärin sanoa, ettei uskolla ole väliä, että on yhdentekevää, mitä uskoo.

18. Millä kirkolla on koko Kristuksen opettama usko?

Koko Kristuksen opettama usko on yksin katolisella kirkolla.

19. Miksi katolisella kirkolla yksin on koko Kristuksen opettama usko?

Katolisella kirkolla yksin on koko Kristuksen opettama usko, koska se yksin on Kristukselta ja apostoleilta vastaanottanut ja aina väärentämättömänä säilyttänyt tämän uskon.

20. Eivätkö siis muut uskontokunnat olekaan Kristukselta ja apostoleilta vastaanottaneet ja aina väärentämättä säilyttäneet uskoaan?

Eivät, sillä:

 1. ne eivät ole vastaanottaneet uskonoppiaan Kristukselta ja apostoleilta, koska ovat syntyneet kauan Kristuksen ja apostolien ajan jälkeen
 2. ne eivät ole väärentämättä säilyttäneet sitä, mikä Kristuksen opista katolisen kirkon kautta on tullut heidän osakseen, koska ne ovat opettaneet milloin mitäkin, kun sitä vastoin Kristus ja apostolit aina opettivat samaa.

21. Kun siis totinen usko on välttämätön autuuteen ja totinen usko ei voi olla muu kuin katolinen usko, niin eikö ole suuri armo olla katolilainen?

On; katolilaisena oleminen on hyvin suuri armo, josta emme voi koskaan kyllin kiittää Jumalaa.

Soveltaminen: iloitse ja kiitä usein Jumalaa siitä, että olet katolisen kirkon lapsi; sillä ei löydy ’mitään suurempaa rikkautta, mitään suurempaa aarretta kuin katolinen usko’ (Pyhä Augustinus)

3§ Uskon ominaisuudet

22. Millainen uskomme pitää olla?

Uskomme pitää olla

 1. täydellinen
 2. luja
 3. järkähtämätön
 4. elävä

23. Milloin uskomme on täydellinen?

Uskomme on täydellinen, kun uskomme kaikki opit, emmekä ainoastaan muutamia, jotka katolinen kirkko meille esittää uskottavaksi.

24. Milloin uskomme on luja?

Uskomme on luja, kun emme vapaaehtoisesti hiukkaakaan epäile mitään uskonkappaletta.

25. Milloin uskomme on järkähtämätön?

Uskomme on järkähtämätön, kun olemme valmiit mieluummin luopumaan kaikesta, jopa elämästäkin, ennemmin kuin lakata uskomasta.

Esimerkki: pyhät marttyyrit

26. Milloin uskomme on elävä?

Uskomme on elävä, kun elämme sen mukaan, eli vältämme pahaa ja teemme hyvää, niinkuin uskomme käskee.

“Kuten ruumis ilman henkeä on kuollut, niin uskomme ilman töitä on kuollut” (Jaak.2:26)

27. Riittääkö, että ainoastaan sydämessä säilytämme uskon?

Ei; meidän pitää ulkonaisestikin tunnustaa uskoamme.

“Jokaisen, joka minut tunnustaa ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka minut kieltää ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa” (Matt. 10:32-33)

28. Millä merkillä katolinen kristitty tavallisesti tunnustaa uskonsa?

Katolinen kristitty tunnustaa tavallisesti uskonsa pyhällä ristinmerkillä.

Pyhällä ristinmerkillä tunnustamme uskomme pyhän kristinuskon pääsalaisuuksiin, nimittäin kaikkein pyhimmän kolminaisuuden salaisuuteen ja Kristuksen ristinkuoleman kautta tapahtuneeseen lunastuksemme salaisuuteen.

29. Milloin meidän tulee tehdä ristinmerkki?

Ristinmerkki on hyvä ja hyödyllinen tehdä usein, varsinkin ylös noustessa ja maata pannessa, rukouksen edellä ja jälkeen, jokaisen suuremman työn edellä, kiusauksissa ja vaaroissa.

APOSTOLINEN USKONTUNNUSTUS

30. Mihin sisältyy lyhyesti se, mikä meidän ennen kaikkea pitää tietää ja uskoa?

Se sisältyy apostolisen uskontunnustuksen kahteentoista pääkappaleeseen.

*

Apostolinen uskontunnustus on “on saanut nimensä siitä, että sitä pidetään oikeutetusti apostolien uskon luotettavana yhteenvetona. Se on Rooman kirkon vanha kastetunnustus. Siitä johtuu sen suuri arvovalta: ”Tätä symbolia säilyttää Rooman kirkko, jossa Pietarilla, apostoleista ensimmäisellä, oli istuimensa ja jonne hän oli tuonut yhteisen uskonopin” (Katolisen kirkon katekismus, 194)

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close