Oppitunti 1: Elämän tarkoitus

Johdanto: tärkeitä totuuksia ihmisen olemassaolosta

Ihminen ei voi elää oikein, ellei hän tiedä elämänsä tarkoitusta. Tämä ensimmäinen oppitunti vastaa tähän kysymykseen. Jumala on luonut meidät, jotta tuntisimme hänet, kirkastaisimme häntä elämässämme ja hänen avullaan saavuttaisimme iankaikkisen elämän taivaassa.

Järkemme kertoo meille, että meillä on sielu, joka on henkinen ja siksi kuolematon. Järki kertoo meille myös, että ihmisen sydämen kaipaus onneen on rajaton, eikä mikään luotu voi sitä täysin tyydyttää. Pyhä Augustinus lausui näin: ”Meidät on luotu sinua varten ja sydämemme on levoton, kunnes se lepää sinussa”.

Jumala on tunnettava yliluonnollisella tavalla, mikä tarkoittaa: uskomalla. Uskoa tulee kaikki totuudet, jotka Jumala on ilmoittanut. Lisäksi tulee oppia, miten Jumala haluaa meidän elävän (mukaillen: Baltimoren katekismus)

1. Kuka loi meidät?*

Jumala loi meidät.*

 • pelkällä järjellä voidaan tietää, että Jumala on olemassa. Maailmankaikkeus ei ole voinut syntyä omasta voimastaan.

”Alussa Jumala loi taivaan ja maan… Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen” (1. Moos. 1:1, 27)

2. Kuka on Jumala?

Jumala on korkein olento, äärettömän täydellinen, joka loi kaiken ja pitää kaikkea yllä.

”Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken, tutkimaton hänen suuruutensa!” (Ps. 145:3)

 • maailmankaikkeus ei ole ollut aina olemassa; maailmankaikkeus syntyi ajan alussa

3. Miksi Jumala loi meidät?

Jumala loi meidät osoittaakseen hyvyytensä ja jakaakseen kanssamme hänen ikuisen onnensa taivaassa.

 • luomalla maailman Jumala ei lisännyt omaa onneaan, sillä hän on täydellisen onnellinen ikuisesti; luomalla maailman hän ilmaisi kirkkautensa jakamalla hyvyyttään
 • ihminen ei voi olla täydellisen onnellinen tässä maailmassa, vasta ainoastaan taivaassa
 • ”Olen näiden kahden välissä: minulla olisi halu lähteä täältä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; mutta teidän vuoksenne on parempi, että pysyn yhä täällä” (Fil. 1: 23-24)

”Kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt” (Jes. 43:7)

4. Mitä meidän on tehtävä päästäksemme taivaaseen?

Päästäksemme taivaaseen meidän on tunnettava Jumala, rakastettava häntä ja palveltava häntä tässä elämässä.

”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi” (Mark. 12:30)

”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni” (Joh. 14:15)

”Ei jokainen, joka sanoo minulle, ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon” (Matt. 7:21)

 • Jumala on tunnettava, häntä rakastettava ja häntä palveltava yliluonnollisella tavalla. Se on mahdollista vain armon avulla, joka on Jumalan lahja.
  • vaikka pelkällä järjellä voidaan tietää, että Jumala on olemassa, vain Jumalan ilmoituksen kautta voidaan tietää, että Jumala on Pyhä Kolminaisuus
 • kokemus kertoo, etteivät rikkaus, kunnia, valta, nautinto, tieto tai mikään luotu voi täysin tyydyttää ihmisen kaipausta.

5. Keneltä opimme tuntemaan, rakastamaan ja palvelemaan Jumalaa?

Opimme tuntemaan, rakastamaan ja palvelemaan Jumalaa Jeesukselta Kristukselta, Jumalan Pojalta, joka opettaa meitä katolisen kirkon kautta.

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa hetiä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa” (Matt. 28:19-20)

”Joka kuulee teitä, kuulee minua” (Luuk. 10:16)

 • kaikkien järjellisen iän saavuttaneiden on pelastuakseen uskottava, että on olemassa Jumala, ja että Hän palkitsee hyvät ja rankaisee pahoja

”Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalalle mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä” (Hepr. 11:6)

 • käytännössä on uskottava myös Jumalan kolminaisuus ja Jumalan Pojan ihmiseksi tuleminen

”Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen” (Joh. 17:3)

6. Mistä löydämme tärkeimmät Jeesuksen opettamat ja katolisen kirkon välittämät totuudet?

Opimme tärkeimmät Jeesuksen opettamat ja katolisen kirkon välittämät totuudet apostolisesta uskontunnustuksesta.

 • Koska kirkko sai tehtäväksi opettaa kaikkia kansoja, oli välttämätöntä, että tärkeimmät uskontotuudet kirjoitettiin lyhyeksi tiivistelmäksi. Uskontunnustuksen avulla uskon sisältö voitiin esittää selvästi.
 • Apostolinen uskontunnustus on Rooman kirkon kasteoppilaiden vanha uskontunnustus.
 • Kristinuskon levitessä kirkko kohtasi uusia virheitä ja uskontunnustukseen oli tarpeellista tehdä lisäyksiä ja tarkennuksia. Se ei tarkoittanut, että uskoon tuotiin jotain ulkopuolista, vaan että uskon sisältö ilmaistiin niin, ettei virheille jäänyt sijaa.
 • Katolisella kirkolla on muitakin uskontunnustuksia kuin Apostolinen uskontunnustus. Tunnetuimmat niistä ovat nimeltään: Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustus ja Athanasiuksen uskontunnustus.
  • Nikea (Nikaia) ja Konstantinopoli olivat kaupunkeja, joissa pidettiin varhaisia kirkolliskokouksia. Näiden kaupunkien mukaan nimetty uskontunnustus lausutaan messussa. Se on vuodelta 325.

7. Lausu Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

Ja Pyhään Henkeen, pyhän katolisen kirkon, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Aamen.KYSYMYKSIÄ:

Oikein / väärin:

 1. Voimme tietää pelkällä järjellä, että on olemassa Jumala
 2. Voimme päätellä pelkällä järjellä ilman Jumalan ilmoitusta, että Jumala on Pyhä Kolminaisuus
 3. Luomalla maailman Jumala tuli iloisemmaksi
 4. Athanasiuksen uskontunnustus lausutaan messussa

Kirjoita vastaus omin sanoin:

 1. Anna on katolinen tyttö, joka on käynyt uskonnonopetuksessa ja lukenut katekismusta. Häneltä kysytään: ”Mitä varten olemme täällä maailmassa?” Anna on hämmentynyt, koska hän ei muista, että katekismuksessa kysymys olisi esitetty näillä sanoilla. Mitä Annan pitäisi vastata?
 2. Petteri ei tunne katolista uskontoa ja sanoo, ettei tulevaa elämää tai Jumalaa ole olemassa. Onko Petterin mahdollista olla täysin onnellinen tässä elämässä? Perustele vastauksesi.
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close