Oppitunti 10: Hyveet ja Pyhän Hengen lahjat

119. Mitä ovat pääasialliset yliluonnolliset voimat, jotka sielulle annetaan pyhittävän armon kautta?

Pääasialliset yliluonnolliset voimat, jotka sielulle annetaan pyhittävän armon kautta, ovat kolme jumalallista hyvettä (teologiset hyveet) sekä Pyhän Hengen seitsemän lahjaa.

 • hyve on pysyvä tapa ja pysyvä valmius tehdä hyvää ja välttää pahaa
 • hyveitä on luonnollisia ja yliluonnollisia. Luonnolliset hyveet hankitaan toistoilla; yliluonnolliset hyveet Jumala vuodattaa sieluun.
 • kuten pyhittävä armo, myös teologiset hyveet ja Pyhän Hengen seitsemän lahjaa ovat yliluonnollisia olemisen tiloja (yliluonnollisia habituksia). Niitä kutsutaan ”voimiksi”, koska ne mahdollistavat Jumalan luokse johtavien yliluonnollisten tekojen tekemisen.
 • henkilöllä, joka on armon tilassa, on teologiset hyveet ja Pyhän Hengen lahjat, jotka Jumala vuodattaa ihmisen ymmärrykseen ja tahtoon.

120. Miksi näitä hyveitä kutsutaan jumalallisiksi hyveiksi?

Näitä hyveitä kutsutaan jumalallisiksi hyveiksi, koska Jumala on niiden varsinainen päämäärä.

121. Mitkä ovat kolme jumalallista (teologista) hyvettä?

Kolme jumalallista hyvettä ovat usko, toivo ja rakkaus (caritas).

122. Mitä on usko?

Usko on hyve, jonka kautta uskomme vakaasti kaikki Jumalan ilmoittamat totuudet Jumalan sanan perusteella, sillä hän ei eksytä eikä häntä voi eksyttää.

123. Mitä on toivo?

Toivo on hyve, jonka kautta vakaasti luotamme Jumalaan, joka on kaikkivoipa ja uskollinen lupauksilleen ja joka antaa meille armossaan ikuisen autuuden ja keinot sen saavuttamiseksi.

124. Mitä on rakkaus (caritas)?

Rakkaus on hyve, jonka kautta rakastamme Jumalaa yli kaiken hänen itsensä vuoksi ja jonka kautta rakastamme rakkaudesta Jumalaan lähimmäistämme niin kuin itseämme

125. Mitä ovat seitsemän Pyhän Hengen lahjaa?

Seitsemän Pyhän Hengen lahjaa ovat: viisaus, ymmärrys, neuvo, voima, tieto, hurskaus ja jumalanpelko. (KKK 1831)

126. Miten Pyhän Hengen lahjat auttavat meitä?

Pyhän Hengen lahjat auttavat meitä tekemällä meistä valppaampia havaitsemaan Jumalan tahdon ja valmiimpia toteuttamaan sen.

127. Mainitse joitain Pyhän Hengen lahjojen vaikutuksia meissä.*

Joitain Pyhän Hengen lahjojen vaikutuksia meissä ovat Pyhän Hengen lahjat ja autuudet.

 • autuus, tai onni, on sitä, että saa kaipaamansa. Ihminen voi tässä elämässä saada, inhimillisistä kärsimyksistä huolimatta, täysin todellisen joskin yliluonnollisen onnellisuuden Jumalan omistamisesta armon ja rakkauden kautta. Ihminen kaipaa ikuista onnea taivaassa, jossa kärsimystä ei enää ole.

128. Mitä ovat Pyhän Hengen kaksitoista hedelmää?

Pyhän Hengen kaksitoista hedelmää ovat: Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, pitkämielisyys, lempeys, uskollisuus, vaatimattomuus, itsehillintä ja siveys. (KKK 1832, Gal. 5:22-23)

129. Mitkä ovat kahdeksan autuaaksijulistusta?

Kahdeksan autuaaksijulistusta ovat:

 1. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
 2. Autuaita ovat murheelliset: he saavat lohdutuksen.
 3. Autuaita ovat kärsivälliset: he perivät maan.
 4. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.
 5. Autuaita ovat ne, jotka toisia armahtavat, sillä heidät armahdetaan.
 6. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
 7. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.
 8. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.

[Muunnettu listamuotoon KKK 1716 tekstistä, vrt. Matt. 5:3–12]

130. Onko jumalallisten uskon, toivon ja rakkauden hyveiden lisäksi olemassa muita hyveitä?

Jumalallisten uskon, toivon ja rakkauden hyveiden lisäksi on olemassa muita hyveitä, joita kutsutaan moraalisiksi hyveiksi.

131. Miksi näitä hyveitä kutsutaan moraalisiksi hyveiksi?

Näitä hyveitä kutsutaan moraalisksi hyveiksi, sillä ne valmistavat meidät elämään moraalisesti oikeaa tai hyvää elämää auttamalla meitä kohtelemaan ihmisiä ja asioita oikealla, Jumalan mielen mukaisella tavalla.

132. Mitä ovat pääasialliset moraaliset hyveet (kardinaalihyveet)?

Pääasialliset moraaliset hyveet ovat: ymmärtäväisyys tai harkitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, urhoollisuus tai mielenlujuus ja kohtuullisuus tai maltillisuus. (KKK 1805)

134. Miksi näitä hyveitä kutsutaan kardinaalihyveiksi?

Näitä hyveitä kutsutaan kardinaalihyveiksi, sillä ne ovat kuin oven saranoita, joista muut moraaliset hyveet, ja koko moraalinen elämämme, ovat riippuvaisia. Sana ”kardinaali” tulee latinan kielen sanasta cardo, joka tarkoittaa saranaa.

134. Miten ymmärtäväisyys, oikeudenmukaisuus, urhoollisuus ja kohtuullisuus valmistavat meitä elämään hyvää elämää?

Ymmärtäväisyys (tai harkitsevaisuus) saattaa meidät kaikissa olosuhteissa muodostamaan oikean käsityksen siitä, mitä tulee tehdä tai jättää tekemättä.

Oikeudenmukaisuus saattaa meidät antamaan kaikille sen mikä heille kuuluu.

Urhoollisuus (tai mielenlujuus) saattaa meidät tekemään hyvää vaikeuksista huolimatta.

Kohtuullisuus (tai maltillisuus) saattaa meidät hallitsemaan halujamme ja käyttämään oikein niitä asioita, jotka miellyttävät aistejamme.

135. Mitkä ovat joitain muita moraalisia hyveitä?

Joitain muita moraalisia hyveitä ovat:

Vanhempien kunnioitus sekä isänmaanrakkaus, jotka saattavat meidät kunnioittamaan ja rakastamaan vanhempiamme ja isänmaatamme.

Kuuliaisuus, joka saattaa meidät tekemään esimiestemme tahdon.

Totuudenmukaisuus, joka saattaa meidät kertomaan totuuden.

Anteliaisuus, joka saattaa meidät käyttämään maallista hyvää oikealla tavalla.

Nöyryys, joka saattaa meidät hyväksymään rajoitteemme.

Siveys (tai puhtaus), joka saattaa meidät olemaan puhtaita sielussa ja ruumiissa.

Näiden hyveiden lisäksi on olemassa myös monia muita moraalisia hyveitä.

KYSYMYKSIÄ:

 1. Pekka on vannoutunut ateisti, mutta hän on äärimmäisen rehellinen raha-asioissa. Mitä hyvettä hän harjoittaa, jos mitään?

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close