Oppitunti 13: Pyhien yhteys ja syntien anteeksiantaminen

“…pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen…”

170. Mitä tarkoitetaan “pyhäin yhteydellä” Apostolisessa uskontunnustuksessa?

“Pyhäin yhteydellä” tarkoitetaan uskovien yhteyttä maan päällä oleviin uskoviin, pyhiin taivaassa ja sieluihin kiirastulessa, Kristus heidän päänään.

  • kirkkoa taivaassa kutsutaan voittoisaksi kirkoksi, kiirastulessa olevia puhdistuvaksi kirkoksi ja maan päällä olevia taistelevaksi kirkoksi

Sillä on pyhä ja hyödyllinen ajatus rukoilla kuolleiden puolesta, että he vapautuisivat synneistään” (2. Makk. 12:46)

171. Mitä taivaassa olevat autuaat voivat tehdä sieluille kiirastulessa ja uskoville maan päällä pyhäin yhteyden kautta?

Pyhäin yhteyden kautta taivaassa olevat pyhät voivat auttaa sieluja kiirastulessa ja uskovia maan päällä rukoilemalla heidän puolestaan.

”Palvomme Kristusta, koska hän on Jumalan Poika. Mutta marttyyreita rakastamme Herran opetuslapsina ja seuraajina, koska he vertaansa vailla olevalla tavalla ovat antautuneet Kuninkaalleen ja Mestarilleen. Tulisipa meistäkin heidän matka- ja opiskelutovereitaan!” (Polykarpoksen marttyyrio, 100-luvulta)

172. Tulisiko uskovien maan päällä, pyhäin yhteyden kautta, kunnioittaa taivaassa olevia pyhiä, ja rukoilla heitä?

Maan päällä olevien uskovien tulee, pyhäin yhteyden kautta, kunnioittaa taivaassa olevia pyhiä ja rukoilla heitä, sillä Jumalan ystävinä he ovat kunnioituksen arvoisia ja he auttavat maan päällä olevia uskovia.

  • monilla pyhillä on erityisiä muistopäiviä. Kaikkia pyhiä muistetaan kaikkien pyhien juhlana marraskuussa.

”Rukouksemme kuolleiden puolesta ei ainoastaan auta heitä, vaan voi tehdä heidän esirukouksensa meidän puolestamme vaikuttavammaksi” (Katekismus, 958)

173. Voivatko maan päällä olevat uskovat, pyhäin yhteyden kautta, helpottaa kiirastulessa olevien kärsimyksiä?

Maan päällä olevat uskovat voivat, pyhäin yhteyden kautta, helpottaa kiirastulessa olevien kärsimyksiä rukousten, paaston, muiden hyvien töiden sekä aneiden kautta ja järjestämällä messuja vietettäväksi heidän puolestaan.

  • messu voidaan viettää toistuvasti poisnukkuneen ikuisen levon puolesta(*)
  • useimmat kirkon tarjoamista aneista voidaan osoittaa kiirastulessa oleville

174. Voivatko uskovat maan päällä auttaa toinen toisiaan?

Uskovat maan päällä, osana Kristuksen mystisesta ruumiista, voivat auttaa toinen toisiaan harjoittamalla yliluonnollista lähimmäisenrakkautta sekä erityisesti tekemällä hengellisiä ja ruumiillisia laupeudentöitä.

  • rukous, yksi hengellisistä laupedentöistä, hyödyttää paitsi eläviä myös kuolleita. Muut hengelliset laupeudenteot ja suurin osa ruumiillisista laupeudenteoista koskee pääasiassa eläviä.

Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne” (Joh. 13:35)

Kehotan ennenkaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta” (1. Tim. 2:1)

175. Mitä tarkoitetaan Apostolisen uskontunnustuksen sanoilla ”syntien anteeksiantamisen”?

”Syntien anteeksiantamisella” Apostolisessa uskontunnustuksessa tarkoitetaan, että Jumala on antanut Kirkolle, Jeesuksen Kristuksen kautta, vallan antaa anteeksi syntejä, riippumatta siitä kuinka lukuisia tai vakavia ne ovat, jos syntinen todellisesti katuu(*).

Jeesus sanoi uudelleen: ’Rauha teille! Niin kuin Isän on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät’. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ’Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi” (Joh. 20:21-23)

KYSYMYKSIÄ JA TEHTÄVIÄ

1. Mitä velvollisuuksia ja mahdollisuuksia meillä on ”pyhien yhteydestä” osallisina?

2. Voiko minkä tahansa synnin saada anteeksi ripin sakramentissa? Onko tälle anteeksisaamiselle olemassa jokin ehto?

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close