Oppitunti 14: Ylösnousemus ja iankaikkinen elämä

“…ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.”

176. Mitä tarkoitetaan ”ruumiin ylösnousemisella”?

“Ruumiin ylösnousemisella” tarkoitetaan, että aikojen lopussa jokaisen ihmisen ruumis tulee nousemaan maasta ylös ja yhdistymään uudestaan sieluun, eivätkä nämä sitten enää eroa toisistaan.

 • yksikään ihminen ei tiedä milloin maailma loppuu. Maailman tuhoa edeltäviä merkkejä ovat Raamatun mukaan: sodat, nälänhätä, kulkutauti, Antikristuksen saapuminen, auringon ja kuun pimeneminen ja ristin ilmestyminen taivaalle

Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin” (Matt. 24:29-31; katso myös Room. 8:11)

177. Miksi oikeamielisten ruumiit nousevat ylös?

Oikeamielisten ruumiit nousevat ylös jakamaan sielujensa kunnian ikuisesti.

 • elämänsä aikana oikeamielisten sielut olivat Pyhän Hengen temppeleitä; ne olivat niiden hyvien töiden instrumentteja, joilla oikeamielisten sielut ansaitsivat iankaikkisen elämän
 • uskossa poisnukkuneiden ruumiita kohtaan tulee osoittaa kunnioitusta, varata heille erityinen hautapaikka ja heidän hautansa tulisi siunata(*)
 • oikeamielisten ruumiit ovat ylösnousemuksen jälkeen kirkastetussa tilassa. Silloin ei enää ole tarvetta ruoalle ja juomalle ruumiin ylläpitämiseksi. Ruumis varustetaan nyt ominaisuuksilla, joita sillä ei ollut tässä elämässä (*)

178. Onko yhdenkään ihmisen ruumista koskaan kirkastettu ja otettu taivaaseen?

Autuaan Neitsyt Marian ruumis on erityisen taivaaseenottamisen etuoikeuden myötä hänen perisynnittömään sieluunsa yhdistyneenä kirkastettu ja otettu taivaaseen.

 • tämä kysymys tarkoittaa ihmispersoonaa, koska jumalallinen persoona, Jeesus Kristus, on noussut ihmisluonnossaan kuolleista, kirkastuneena ja kuolemattomana, ja astunut taivaaseen
 • koska Neitsyt Maria oli vapaa kaikesta synnistä, sekä perisynnistä että tekosynnistä, oli mitä sopivinta, että hänet varjeltaisiin synnin seurauksilta; kuoleman mädäntymiseltä ja kirkkauden lykkäntymiseltä viimeiseen päivään asti
 • edelleen, koska Jumalan Poika otti lihansa ja verensä Marian siveästä ruumiista, oli mitä sopivinta, että Marian ruumis tuli osalliseksi kunniasta niin pian kuin hänen maanpäällinen elämänsä päättyi. Oppi Marian ruumiillisesta kirkastumisesta ja taivaaseenottamisesta oli Tradition sisältämänä kirkon hyväksymä varhaisista vuosisadoista asti. Se julistettiin (Jumalan ilmoittaman ja katolisen*) uskon dogmiksi paavi Pius XII:n toimesta marraskuun 1. päivä 1950. Neitsyt Marian taivaaseenttamisen juhlaa vietetään 15. elokuuta.
 • ei ole selvää, kuoliko Neitsyt Maria ensin ja pian sen jälkeen otettiin sieluineen ja ruumiineen taivaaseen vai varjeltuiko hän kuolemalta ja otettiin taivaan kirkkauteen välittömästi maanpäällisen elämänsä päättyessä. Paavi Pius XII pidättäytyi tekemästä päätöstä tässä kysymyksessä antaessaan juhlallisen määritelmän Neitsyt Marian taivaaseenotosta.

179. Miksi myös kirottujen ruumiit nousevat?

Kirottujen ruumiit nousevat ylös jakamaan sielujensa rangaistuksen ikuisesti.

 • koska ruumis on sielun instrumentti synninteossa, on oikein että myös ruumis jakaa iankaikkisen rangaistuksen

180. Miksi kutsutaan sitä tuomiota, joka tulee kaikkien osaksi välittömästi yleisen ylösnousemuksen jälkeen?

Sitä tuomiota, joka tulee kaikkien osaksi heti yleisen ylösnousemuksen jälkeen kutsutaan yleiseksi tuomioksi.

 • Herra itse kuvasi yleistä tuomiota
 • jokaisen ihmisen koko elämän jokainen tarkoituksellinen ajatus, sana, teko ja laiminlyönti tulee ilmi yleisessä tuomiossa

181. Miksi kutsutaan sitä tuomiota, joka tulee kaikkien osaksi välittömästi kuoleman jälkeen?

Tuomiota, joka tulee kaikkien osaksi välittömästi kuoleman jälkeen, kutsutaan yksityiseksi tuomioksi.

 • yksityisen tuomion olemassaolo on selvä vertauksessa Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä, mikä osoittaa, että yksi sielu palkitaan ja toista rangaistaan välittömästi kuoleman jälkeen. Palkkio tai rangaistus seuraa tuomion päätöstä.
 • tämän tuomion päätös on lopullinen eikä se tule muuttumaan
 • yksityinen tuomio annetaan välittömästi sielun lähtiessä ruumiista. Sielu menee välittömästi joko palkkioonsa taivaassa tai rangaistukseensa kiirastulessa tai helvetissä

182. Jos kerran kaikki ihmiset tuomitaan välittömästi heidän kuolemansa jälkeen, miksi tulee olemaan yleinen tuomio?

Vaikka jokainen tuomitaankin heti heidän kuolemansa jälkeen, on sopivaa, että tulee olemaan yleinen tuomio, jotta Jumalan oikeutta, viisautta ja armoa voidaan ylistää kaikkien läsnäollessa.

183. Mitä ovat palkkio tai rangaistukset, jotka osoitetaan ihmisille heidän yksityisen tuomionsa jälkeen?

Palkkio tai rangaistukset, jotka ihmisille osoitetaan heidän yksityisen tuomionsa jälkeen ovat taivas, kiirastuli tai helvetti.

184. Keitä rangaistaan kiirastulessa?

Kiirastulessa rangaistaan ajallisesti niitä, jotka kuolevat armon tilassa, mutta ovat syypäitä lieviin synteihin tai eivät ole hyvittäneet syntiensä ajallisia rangaistuksia.

 • yleisen tuomion jälkeen ei ole enää kiirastulta
 • koska ei tiedetä, kuinka kauan kukin sielu on kiirastulessa, tarvitaan kestävää rukousta kaikkien niiden puolesta, jotka ovat kuolleet saavutettuaan järjellisen iän, lukuunottamatta niitä, jotka kirkko on julistanut pyhiksi tai autuaiksi
 • kiirastulessa olevat sielut menevät varmasti taivaaseen heti kun Jumalan oikeudenmukaisuus on täysin hyvitetty

Niin kunkin teko tulee näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi” (1. Kor. 3:13-15)

185. Keitä rangaistaan helvetissä?

Helvetissä rangaistaan niitä, jotka kuolevat kuolemansynnissä. Heiltä on viety Jumalan autuuttava näkeminen ja he kärsivät hirmuisista tuskista, erityisesti tulen tuskasta, ikuisesti.

 • helvetissä olevat sielut ovat kaiken avun ulkopuolella. He eivät kuulu Kristuksen mystiseen ruumiiseen tai pyhien yhteyteen. Heitä ei sisällytetä lähimmäisiin eivätkä he ole rakkauden kohteita. Heidät on tuomittu paholaisten joukkoon ikuisiksi ajoiksi.
 • ei ole vastoin Jumalan laupeutta rangaista sieluja helvetissä ikuisesti. Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii, että hän rankaisee niin niitä, jotka tekemällä vakavaa syntiä ja kieltäytymällä katumasta vapaaehtoisesti kääntävät itsensä pois Jumalasta, lopullisesta päämäärästään.
 • helvetin rangaistus on ikuinen; Herramme viittasi siihen ”ikuisena tulena”

Menkää pois minun luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen” (Matt. 25:41)

Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistukselle niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme” (2. Tess. 1:6-10)

186. Keitä palkitaan taivaassa?

Taivaassa palkitaan ne, jotka ovat kuolleet armon tilassa ja jotka on tarvittaessa puhdistettu kiirastulessa kaikesta lievästä synnistä sekä kaikesta ajallisen rangaistuksen velasta. He näkevät Jumalan kasvoista kasvoihin ja ovat ikuisesti osallisia Hänen kunniastaan ja autuudestaan.

 • yksi ehto taivaaseen pääsemiselle on, että ihmisen sielussa on pyhittävä armo hänen kuollessaan. Vakava synti poistaa pyhittävän armon. Sen vuoksi vakavaa syntiä tulee välttää kaikin mahdollisin tavoin. Jos on niin onneton, että on langennut vakavaan syntiin, tulee pyrkiä saamaan anteeksi mahdollisimman pian herättämällä täydellinen katumus, johon sisältyy tahto tunnustaa synti ripissä. Jokaisen synnin voi saada ripissä anteeksi, jos katuu(*)
 • taivaan autuus on [Jumalan] autuaassa näkemisessä ja siitä seuraavassa autuaiden ilossa. Tätä autuutta ei siirretä maailman loppuun vaan se alkaa heti kun kaikki lievä synti ja synnin ajalliset rangaistukset on hyvitetty
 • ruumis tulee osalliseksi tästä autuudesta vasta ylösnousemuksen jälkeen aikojen lopussa
 • autuaat iloitsevat taivaassa Pelastajamme [Jeesuksen Kristuksen], Neitsyt Marian, kaikkien enkelien ja pyhien seurassa; sekä kaikkien maan päällä tuntemiensa ystävien seurassa, jotka ovat saavuttaneet iankaikkisen elämän palkkion(*)
 • taivaassa ei ole surua eikä tuskaa; ilo on täydellistä, joskin erisuuruista, iankaikkisesti.

Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, minun Isäni siunaamat, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti’ ” (Matt. 25:34)

”… tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen” (Joh. 17:3)

Sillä nyt me näemme niin kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin” (1. Kor. 13:12)

Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt” (Ilm. 21:4)(*)

187. Mitä tarkoitetaan sanalla “aamen”, jolla Apostolinen uskontunnustus päättyy?

Sanalla ”aamen”, jolla Apostolinen uskontunnustus päättyy, tarkoitetaan. ”Totisesti”, tai ”Niin olkoon” (*). Tämä sana ilmaisee vahvaa uskoamme kaikkiin uskontunnustuksessa ilmoitettuihin oppeihin.

KYSYMYKSIÄ JA TEHTÄVIÄ

1. Jos sielu lähtee tästä maailmasta kuolemansynnin tilassa, onko mahdollista, että se katuu ja tekee parannuksen vielä myöhemmin?

2. Mikko on nuori mies, joka sairastuu yllättäen ja kuolee. Hän oli hyvä katolilainen ja kuoli armon tilassa. Mikä on Mikon iankaikkinen kohtalo?

3. Eeva muistaa kuulleensa, että uskonnonopetuksessa puhuttiin yleisestä ja yksityisestä tuomiosta. Hän ei kuitenkaan muista, mikä niiden välinen ero on. Selitä asia hänelle.

4. Joonas on sitä mieltä, että on epäoikeudenmukaista, että joitain rangaistaan ikuisesti kadotuksessa. Onko kadotus vastoin sitä, että Jumala on anteeksiantava? Selitä asia Joonakselle.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close