Oppitunti 15: Kaksi suurta käskyä

Johdanto: järki kertoo, että jotkin asiat ovat hyviä ja velvollisuuksia, kuten esimerkiksi jumalanpalvonta ja vanhempien totteleminen, kun taas toiset asiat ovat pahoja ja synnillisiä, kuten esimerkiksi varkaus ja murha. Nämä velvollisuudet ja kiellot muodostavat niin kutsutun luonnollisen (moraali-) lain. Näiden tietämiseen ei tarvita Jumalan ilmoitusta; mutta koska ihmiset tietämättömyyden ja pahuuden vuoksi ovat taipuvaisia erkanemaan jopa tästä laista, Jumala antoi israelilaisille kymmenen käskyä, jotka sisältävät selväsanaisesti luonnollisen lain tärkeimmät velvollisuudet ja sisäisesti sisältävät kaikki muut. Siten neljäs käsky käskee selväsanaisesti lapsia kunnioittamaan vanhempiaan; mutta se pitää varmasti sisällään muitakin velvollisuuksia kuten rakkauden, kunnioituksen ja kuuliaisuuden, samoin kuin vanhempien velvollisuudet lapsiaan kohtaan.

Luonnollisen lain lisäksi Jumala asetti israelilaisille tiettyjä muita lakeja, kuten esimerkiksi kiellon syödä tiettyjä ruokia (3. Moos. 11). Nämä muodostavat sen, mitä kutsutaan positiiviseksi laiksi (mukaillen: Baltimoren katekismus).

188. Sen lisäksi, että uskomme Jumalan ilmoituksen, mitä muuta meidän tulee tehdä pelastuaksemme?

Sen lisäksi, että uskomme Jumalan ilmoituksen, meidän tulee noudattaa hänen lakiaan.

 • ”Raamatun mukaan laki on Jumalan isällinen opetus, joka käskee ihmistä kulkemaan teitä, jotka johtavat autuuteen, ja kieltää tiet, jotka johtavat pahaan” (Katekismus, 1975)
 • Jotkin teot ovat hyviä itsessään, toiset ovat hyviä käskettyinä. Jotkin teot ovat pahoja itsessään, toiset ovat pahoja kiellettyinä. Hyvät teot ovat sopusoinnussa Jumalan luoman ihmisluonnon kanssa; pahat teot ovat sen kanssa ristiriidassa.
 • Jumala on selvästi ilmoittanut, että meidän on pidettävä hänen lakinsa saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen. Ilmoitetut opit, jotka meidän on uskottava, antavat perusteen lain tottelemiseen.
 • ”Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni” (Joh. 14:15)
 • ”Jos haluat astua elämään, pidä käskyt” (Matt. 19:17)
 • ”Sen, minkä Jumala käskee, hän tekee mahdolliseksi armollaan” (Katekismus, 2082)

189. Mitkä ovat kaksi suurta käskyä, jotka sisältävät koko Jumalan lain?

Kaksi suurta käskyä, jotka sisältävät koko Jumalan lain, ovat

1) ’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’ 2) ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.

 • Jumalan koko laki voidaan tiivistää Jumalan rakastamiseen, koska lähimmäisen ja itsen rakastamisen oikea motiivi on Jumala.

190. Mitä meidän tulee tehdä rakastaaksemme Jumalaa, lähimmäistämme ja itseämme?

Rakastaaksemme Jumalaa, lähimmäistämme, ja itseämme, meidän tulee noudattaa Jumalan ja Kirkon käskyjä ja tehdä hengellisiä ja ruumiillisia laupeudentöitä.

 • osoitamme aitoa rakkautta lähimmäisiämme kohtaan harjoittamalla ruumiillisia ja hengellisiä laupeudentöitä, joiden motiivina pitäisi olla rakkaus Jumalaan, eivät vain inhimilliset tai luonnolliset syyt.
 • ”Puhdasta ja Jumalan ja Isän silmissä tahratonta uskontoa [jumalanpalvelusta] on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta” (Jaak. 1:27)
 • ”Älkää harrastuksessanne olko velttoja; olkaa hengessä palavia; palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloisia, ahdistuksessa kärsivällisiä, rukouksessa kestäviä. Pitkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotki. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin olohin. Älkää olko itse mielestänne viisauta. Älkää kenellekään pahalla pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ’Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra'” (Room. 12:9-19)

191. Mitkä ovat tärkeimmät ruumiilliset laupeudentyöt?

Seitsemän tärkeintä ruumiillista laupeudentyötä ovat:

 1. Nälkäisten ruokkiminen
 2. Janoisten juottaminen.
 3. Alastomien vaatettaminen.
 4. Vankien luona käyminen.
 5. Kodittomien majoittaminen
 6. Sairaiden luona käyminen.
 7. Kuolleiden hautaaminen.
 • on mahdollista esimerkiksi ruokkia nälkäisiä, juottaa janoisia, vaatettaa alastomia ja majoittaa kodittomia pyrkimällä korjaamaan myös taloudellisia vääryyksiä, jotka aiheuttavat turhaa työttömyyttä ja köyhyyttä.
 • lääkärit ja hoitajat, jotka pitävät huolta sairaista, ansaitsevat Jumalan lupaaman palkkion, jos he täyttävät velvollisuuksiaan rakkaudesta Jumalaan eivätkä vain rahan tai inhimillisten syiden vuoksi.
 • Herra on luvannut ikuisen elämän palkinnon ruumiillisten laupeudentöiden harjoittamisesta ja että ne, jotka kieltätytyvät niitä tekemästä, eivät pääse taivaaseen.
 • ”Tulkaa, minun Isäni siunaamat, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin vieras, ja te otitte minut kotiinne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun luokseni” (Matt. 25: 34-36)

192. Mitkä ovat tärkeimmät hengelliset laupeudentyöt?

Seitsemän tärkeintä hengellistä laupeudentyötä ovat:

 1. Parannuksentekoon kehoittaminen.
 2. Tietämättömien opettaminen.
 3. Epäileväisten neuvominen.
 4. Murheellisten lohduttaminen.
 5. Vääryyksien kärsivällinen kestäminen.
 6. Loukkauksien anteeksiantaminen.
 7. Elävien ja kuolleiden puolesta rukoileminen.
 • luonteensa puolesta hengelliset laupeudentyöt ylittävät ruumiilliset laupeudentyöt. Ne liittyvät suoraan ihmisen sieluun ja ikuiseen autuuteen.
 • meillä on, milloin tahansa harkinta meitä tähän kehottaa, velvollisuus kehottaa syntistä parannukseen ja yrittää kääntää häntä pois pahasta ja harjoittamaan hyvettä. Meillä ei ole tätä velvollisuutta esimerkiksi silloin, jos arvioimme, että sanojamme ei kuunnella tai että niistä seuraa vielä suurempaa vahinkoa. Auktoriteettiasemassa olevilla, esimerkiksi vanhemmilla ja opettajilla, on tässä asiassa suurempi velvollisuus. Syntistä voi kehottaa parannukseen paitsi ystävällisillä sanoilla, myös hyvällä esimerkillä.

193. Ovatko kaikki velvoitettuja tekemään laupeudentöitä?

Kaikki ovat velvoitettuja tekemään laupeudentöitä omien kykyjensä rajoissa, ja lähimmäistensä tarpeen mukaan.

194. Ovatko tavalliset jokapäiväiset teot muiden ihmisten ruumiillisten ja hengellisten tarpeiden helpottamiseksi todellisia laupeudentekoja?

Kaikki tavalliset jokapäiväiset teot muiden ihmisten ruumiillisten ja hengellisten tarpeiden helpottamiseksi ovat todellisia laupeudentekoja, jos ne tehdään Kristuksen nimessä.

 • kaikista hyvistä töistä voi tehdä yliluonnollisia tekemällä ne Kristuksen nimessä ja rakkaudesta Jumalaan.

195. Mitkä ovat Jumalan käskyt?

Jumalan kymmenen käskyä ovat:

 1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi: Sinulla ei saa olla muita jumalia.
 2. Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä.
 3. Muista pyhittää Herran päivä.
 4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
 5. Älä tapa.
 6. Älä tee aviorikosta.
 7. Älä varasta.
 8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
 9. Älä himoitse toisen puolisoa.
 10. Älä himoitse mitään, mikä on toisen omaa.
 • Jumala antoi nämä käskyt Moosekselle Siinain vuorella. Näissä käskyissä Jumala teki selväksi ja määritti velvollisuudet, jotka nousevat ihmisen omasta luonnosta.

196. Tuleeko meidän tyytyä pelkästään noudattamaan Jumalan käskyjä?

Meidän ei tule tyytyä pelkästään Jumalan käskyjen noudattamiseen, vaan meidän tulee olla aina valmiit tekemään hyviä tekoja, silloinkin kun niihin ei kehoteta.

 • Jumalan käskyt ilmaisevat pelastuksen vähimmäisvaatimukset. Niitä ei tulisi pitää vain kirjaimen tasolla vaan myös hengen tasolla, joka velvoittaa meitä pyrkimään suurempaan täydellisyyteen.
 • ”Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: ’Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, että saisin iankaikkisen elämän?’ Niin hän vastasi hänelle: ’Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdon päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.’ Hän sanoi hänelle: ’Mitkä?’ Jeesus sanoi: ’Nämä: ’Älä tapa’, ’Älä tee huorin’, ’Älä varasta’, ’Älä sano väärää todistusta’, ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’, ja: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”. Nuorukainen sanoi hänelle: ’Kaikkia niitä minä olen noudattanut: mitä minulta vielä puuttuu?’ Jeesus sanoi hänelle: ’Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa: ja tule ja seuraa minua'” (Matt. 19:16-21)

197. Mihin sellaiseen Pelastajamme erityisesti kehottaa, mikä ei ole tiukasti Jumalan lain käskemää? *

Pelastajamme kehottaa erityisesti noudattamaan evankelisia neuvoja – vapaaehtoista köyhyyttä, naimattomuutta sekä täydellistä kuuliaisuutta.


KYSYMYKSIÄ:

Oikein / väärin:

 1. Meidän tulee rakastaa jokaista, joka on saanut tai olisi kykenevä vastaanottamaan pyhittävän armon.
 2. Ruumiilliset laupeudentyöt ovat hengellisiä arvokkaampia.

Vastaa omin sanoin:

 1. Saattoivatko Amerikan intiaanit tietää mitään kymmenestä käskystä ennen katolisten lähetyssaarnaajien saapumista? Perustele vastauksesi.
 2. Ravintolat ruokkivat nälkäisiä, kahvilat juottavat janoisia ja räätälit ja vaateliikkeet tarjoavat asiakkailleen vaatteita. Tekevätkö ne ruumiillisia laupeudentöitä? Perustele vastauksesi.
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close