Oppitunti 2: Jumala ja hänen täydellisyytensä

Uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan…”

8. Mitä tarkoitamme kun sanomme, että Jumala on Korkein olento?

Kun sanomme, että Jumala on Korkein olento, tarkoitamme, että hän on kaiken luodun yläpuolella, itsessään oleva ja äärettömän täydellinen henki.

 • Jumala on äärettömän paljon enemmän kuin kaikki luotu – eloton luonto, kasvit, eläimet, ihmiset ja enkelit. Kaikissa luoduissa yksinkertaisimmista korkeimpaan on jotain Luojan kaltaisuutta, jos ei muuten niin olemassaolon kautta.

”Minä olen se, joka minä olen” (2. Moos. 3:14)

”Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä” (Jes. 44:6)

9. Mikä on henki?

Henki on olento, jolla on ymmärrys ja tahto mutta ei ruumista, ja joka ei koskaan kuole.

10. Mitä tarkoitamme kun sanomme, että Jumala on olemassa itsessään?

Kun sanomme, että Jumala on olemassa itsessään, tarkoitamme, ettei hän saa olemassaoloaan miltään muulta olennolta.

 • ainoastaan Jumala on olemassa itsessään. Kaikki muu on olemassa Jumalan tahdosta Jumalan luomana.

11. Mitä tarkoitamme kun sanomme Jumala on äärettömän täydellinen?

Kun sanomme, että Jumala on äärettömän täydellinen, tarkoitamme, että hän on kaikissa hyvissä asioissa rajattoman täydellinen.

”Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken, tutkimaton hänen suuruutensa!” (Psalmi 145:3)

12. Millaisia täydellisiä ominaisuuksia Jumalalla on?

Joitain Jumalan täydellisiä ominaisuuksia ovat: Jumala on ikuinen, täydellisen hyvä, kaikkitietävä, kaikkialla läsnä oleva ja kaikkivaltias.

13. Mitä tarkoitamme kun sanomme, että Jumala on ikuinen?

Kun sanomme, että Jumala on ikuinen, tarkoitamme, että hän on ollut aina ja tulee aina olemaan, ja että hän pysyy aina samana.

”Minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias” (Ilm. 1:8)

14. Mitä tarkoitamme kun sanomme, että Jumala on täydellisen hyvä?

Kun sanomme, että Jumala on täydellisen hyvä, tarkoitamme, että hän on itsessään äärettömän rakastettava ja että kaikki hyvä tulee meille hänen isällisen rakkautensa kautta.

 • Ihmiset ovat ihastuneet tähtitaivaaseen, tuleen ja pauhaaviin vesiin: ”Jos he ovat ihastuneet niiden kauneuteen … ajatelkoot, kuinka paljon enemmän Herra on niitä kauniimpi. Sillä kauneuden ensimmäinen tekijä loi kaikki nuo asiat” (vrt. Viis. 13:3)

15. Mitä tarkoitamme kun sanomme, että Jumala on kaikkitietävä?

Kun sanomme, että Jumala on kaikkitietävä, tarkoitamme, että hän tietää kaikki asiat, menneet, nykyiset ja tulevat, jopa kaikkein salaisimmat ajatuksemme, sanamme ja tekomme.

 • Se, että Jumala tietää tulevan, ei ota pois meidän vapauttamme vaan jättää meidän tahtomme vapaaksi valitsemaan hyvän tai pahan.
 • Olemme vastuussa vapaista teoistamme. Jumala palkitsee ne, jos ne ovat hyviä ja rankaisee niistä, jos ne ovat pahoja.

”Eikä hänen katseeltaan olen mikään luontokappale piilossa, vaan kaikki on alastonta ja avointa hänen silmissään, jolle meidän on tehtävä tili” (vrt. Hepr. 4:13)

16. Mitä tarkoitamme kun sanomme, että Jumala on kaikkialla läsnä oleva?

Kun sanomme, että Jumala on kaikkialla läsnä oleva, tarkoitamme, että hän on kaikkialla.

”Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi” (Psalmi 138:7-10)

17. Jos Jumala on kaikkialla, miksi emme näe häntä?

Vaikka Jumala on kaikkialla, emme näe häntä, koska hän on henki, jota ei voi nähdä silmillä.

 • Vaikka emme näe Jumalaa, luomakunnan kauneuden ja järjestyksen tulisi jatkuvasti muistuttaa meitä hänen viisaudestaan, voimastaan, hyvyydestään ja läheisyydestään

”Jumala on henki, ja häntä palvovien on palvottava häntä hengessä ja totuudessa” (vrt. Joh. 4:24)

18. Näkeekö Jumala meidät?

Jumala näkee meidät ja pitää meistä rakastavasti huolta.

”Mitä te vaatetuksesta huolehditte! Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon teille: edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset! »Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ tai ’Mitä me juomme?’ tai ’Mistä me saamme vaatteet?’ Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä.” (Matt. 6:28-32)

19. Millä nimellä Jumalan rakastavaa huolenpitoa kutsutaan?

Jumalan rakastavaa huolenpitoa kutsutaan (Jumalan) kaitselmukseksi.

”Heittäkää kaikki huolenne hänen ylleen, sillä hän pitää teistä huolen” (vrt. 1. Piet. 5:7)

20. Mitä tarkoitamme kun sanomme, että Jumala on kaikkivaltias?

Kun sanomme, että Jumala on kaikkivaltias, tarkoitamme, että hän voi tehdä kaiken.

 • Jumala voi tehdä kaiken, mikä ei ole vastoin hänen täydellisyyttään tai mikä ei ole itsessään ristiriitaista. Se, että Jumala ei voi tehdä jotain väärää tai virhellistä ei rajoita hänen vapauttaan, koska väärä ja virheellinen ovat itsessään pahoja ja ilmaisevat epätäydellisyyttä.

”Jumalalle ei mikään ole mahdotonta” (Luuk. 1:37)

21. Onko Jumala täydellisesti viisas, täydellisen laupias, täysin pyhä ja täysin oikeudenmukainen?

Kyllä, Jumala on täydellisesti viisas, täysin pyhä ja täysin oikeudenmukainen.

 • Jos emme aina ymmärrä miksi Jumala sallii jotain, se johtuu siitä, että rajoitettu mielemme ei kykene ymmärtämään Jumalan salaisuuksia eikä näe hänen koko luomissuunnitelmaansa
 • Koska Jumala on täysin pyhä, hän on täysin vapaa synnistä ja epätäydellisyyksistä. Hän on täydellisen hyvä ja rakastettava
 • Koska Jumala on täydellisen laupias, hän antaa kaikille luoduille enemmän kuin ne tarvitsevat. Hän palkitsee hyviä enemmän ja rankaisee pahoja vähemmän kuin nämä ansaitsevat. Hän on aina valmis auttamaan luotuaan ja antamaan katuvalle syntiselle anteeksi.
 • Koska Jumala on täydellisen oikeudenmukainen, hän antaa jokaiselle luodulle sen osan. Jumala palkitsee hyvät ja rankaisee pahoja osittain tässä elämässä ja täydemmin tulevassa.

”Herra on armollinen ja lempeä, hidas vihaan ja armossaan runsas” (vrt. Psalmi 102:8)

”Herra on oikeudenmukainen kaikissa teissään ja pyhä kaikissa töissään” (vrt. Psalmi 145:17)

22. Voimmeko tietää luonnollisella järjellämme, että Jumala on olemassa?

Voimme tietää luonnollisella järjellämme, että Jumala on olemassa, koska luonnollinen järkemme kertoo meille, että näkemämme maailma ei ole voinut syntyä kuin itsessään olevan, täydellisesti viisaan ja kaikkivaltiaan olennon toimesta.

 • Asioita, joita voimme tietää Jumalasta luonnollisella järjellämme, kutsutaan luonnolliseksi ilmoitukseksi

”Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan” (Room. 1:20)

23. Voimmeko tuntea Jumalan luonnollisen järjen lisäksi jollain muulla tavalla?

Sen lisäksi, että voimme tuntea Jumalan luonnollisen järjen avulla, voimme tuntea hänet myös yliluonnollisen ilmoituksen kautta, se on, Pyhän Raamatun ja Pyhän Tradition kautta, jotka Jumala itse on antanut meille.

 • Yliluonnollinen ilmoitus tarkoittaa jonkun totuuden välittämistä Jumalalta ihmisille tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.
 • Jotkin ilmoitetut totuudet, esimerkiksi Pyhän Kolminaisuuden salaisuus, ovat sellaisia, ettei ihmisjärki olisi koskaan voinut tietää niitä ilman (yliluonnollista) ilmoitusta. Toiset ilmoitustotuudet – esimerkiksi se, että ihmisen sielu on kuolematon – ovat sellaisia, että ne voitaisiin päätellä myös pelkällä järjellä. Mutta kun ne on ilmoitettu, ne voidaan tietää varmemmin.
 • Pyhä Raamattu on kirjoitettu Jumalan sana. Raamattu on Jumalan inspiroima kirja. Se tarkoittaa, että Jumala ohjasi sen kirjoittajia niin, että nämä kirjoittivat ne asiat, mitä Jumala tahtoi Raamattuun kirjoitettavan
 • Pyhä Traditio on ”kirjoittamaton Jumalan sana”. Se tarkoittaa sitä, mitä apostolit saivat Kristukselta tai Pyhältä Hengeltä ja välittivät eteenpäin esimerkiksi saarnallaan.
 • Pyhään Traditioon kuuluvia asioita ovat ilmaisseet kirjallisesti esimerkiksi kirkkoisät. Heidän kirjoituksensa eivät kuitenkaan ole inspiroitua Jumalan sanaa kuten Raamattu.

”Pysykää lujina veljet ja pitäkää kiinni niistä opetuksista joita olemme teille kirjallisesti tai suullisesti antaneet” (vrt. 2. Tess. 2:15)


KYSYMYKSIÄ:

 1. Jumala on täydellisen hyvä. Jos mietimme tätä, mihin sen pitäisi meitä innostaa?
 2. Joskus ateistit pilkkaavat uskontoa kysymällä: ”Voiko Jumala tehdä pyöreän kolmion?”. Miten vastaat tähän?
 3. Julius osallistuu elämänkatsomustiedon opiskeluun. Hän sanoo, että meidän on pakko tehdä kaikki mitä teemme. Emme ole vapaita. Onko hän oikeassa? Perustele vastauksesi.
 4. Tällä hetkellä Jumala tietää, mitä teemme huomenna. Tarkoittaako se, että meidät pakotetaan tekemään nuo asiat huomenna? Selitä.
 5. Jumala näkee meidät joka hetki. Tulisiko tämän pelottaa vai rohkaista meitä? Perustele vastauksesi.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close